ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)
ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)

Lokalizacja

1. Stare Załubice

Stare Załubice – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gminie Radzymin.

W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa warszawskiego.

Stare Załubice leżą nad rzeką Rządzą i J.Zegrzyńskim. Wieś jest siedzibą sołectwa Stare Załubice, w którego skład wchodzi również Wolica.

Miejscowość posiada dogodne połączenia autobusowe z Warszawą na trasach:

Arciechów - Radzymin - Marki - Warszawa Gdańska - Warszawa Wileńska,

Stare Załubice - Białobrzegi - Nieporęt - Warszawa Zachodnia.

Od dnia 12.11.2008 na wniosek UMiG Radzymin, miejscowość jest obsługiwana komunikacją warszawskiego Zarząd Transportu Miejskiego tj. linią podmiejską 734 kursującą na trasie: Żerań FSO - Nowe Załubice

1. Gmina Radzymin

Radzymin leży 20 km na północny wschód od Warszawy przy szosie Warszawa – Białystok. To jedno z najstarszych miast na Mazowszu.
Pierwsze wieści o osadzie pochodzą z I połowy XII wieku. Wieś otrzymała nazwę Radzymin, będącą skrótem od słów ,,radzę omiń”, a to ze względu na swe położenie wśród puszczy, bagien i moczarów. W 1475 roku Radzymin otrzymał prawa miejskie od księcia mazowieckiego Bolesława.
Na przestrzeni dziejów właścicielami miasta byli przedstawiciele sławnych polskich rodów arystokratycznych: Leszczyńskich, Bielińskich, Czartoryskich, Raczyńskich i Lubomirskich. Rozkwit miasta nastąpił w II połowie XVIII wieku, kiedy jego właścicielami byli Michał i Eleonora Czartoryscy.
W 1809 roku, w wyniku zwycięskiej kampanii Księcia Józefa Poniatowskiego, Radzymin został włączony do Księstwa Warszawskiego zaś od 1815 roku należał do Królestwa Polskiego.
Najważniejszym wydarzeniem historycznym w dziejach miasta była bitwa pod Radzyminem w sierpniu 1920 roku, podczas wojny polsko-bolszewickiej. Ciężkie walki o miasto, zakończone zwycięstwem Polaków, zapobiegły zdobyciu Warszawy.
15 sierpnia 1920 roku – dzień zwycięstwa pod Radzyminem stał się świętem żołnierza polskiego, a wydarzenie zyskało miano ,,Cudu nad Wisłą”.
1 września 1939 roku nad miastem została stoczona pierwsza bitwa powietrzna w II wojnie światowej.
W okresie okupacji Radzymin stracił około 4000 mieszkańców. Miasto było dwukrotnie wyzwalane 30 lipca i 31 sierpnia 1944 roku.
W roku 1952 Radzymin utracił prawa siedziby powiatu na rzecz sąsiedniego Wołomina.
Z ziemią radzymińską związani byli wielcy Polacy, jak na przykład Cyprian Kamil Norwid czy Julian Ochorowicz. Tutaj też urodził się i mieszkał Izaak Singer – słynny pisarz amerykański o pseudonimie Warshofsky.
Jednym z najważniejszych wydarzeń współczesnych była wizyta papieża Jana Pawła II w Radzyminie. Ojciec Święty odwiedził Radzymin 13 czerwca 1999 roku. Modlił się wtedy na mogiłach żołnierzy polskich poległych w wojnie polsko-bolszewickiej.

Radzymin to prężnie działający ośrodek życia kulturalnego. Towarzystwo Przyjaciół Radzymina, Radzymiński Ośrodek Kultury, szkoły średnie oraz inne organizacje i stowarzyszenia organizują życie kulturalne w mieście i gminie w nawiązaniu do bogatych tradycji działalności społecznej mieszkańców Radzymina i okolic.
Okolice miasta są atrakcyjne pod względem turystycznym. Przyczynia się do tego bliskość Zalewu Zegrzyńskiego, z którym graniczy część radzymińskiej gminy.
Od kilkunastu lat trwa rozwój rekreacji. Zaczęło się od Rejentówki, która jest najstarszym terenem rekreacyjnym. Północno – zachodnia część gminy wchodzi w skład tzw. ,,wojewódzkiego obszaru regeneracji powietrza”.
Bliskość Zalewu Zegrzyńskiego i duże tereny leśne poprzetykane wydmami sprzyjają budownictwu rekreacyjnemu oraz sobotnio - niedzielnemu wypoczynkowi licznych turystów z Warszawy i okolic.

2. Powiat Wołomin

Powiat Wołomin tworzy dwanaście gmin: Dąbrówka, Jadów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Klembów, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka. Zajmuje około 90 tys. ha i liczy 180 tys. mieszkańców. Chociaż w powiecie znajdują się wysoko zurbanizowane ośrodki miejskie jak Ząbki, Zielonka czy Wołomin, to tereny rolnicze zajmują aż 58%, a lasy 25% terenu.
Historia administracji powiatowej na tym terenie rozpoczyna się w Radzyminie. To miasto o niezwykłej tradycji niepodległościowej, słynne z decydującej o ocaleniu Rzeczypospolitej i Europy bitwy wojny 1920 roku. To właśnie to miejsce ,,Cudu nad Wisłą” odwiedził Papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski, zaszczycając miasto Radzymin i cały Powiat Wołomiński. Już na początku XX wieku w Radzyminie były instytucje powiatowe: starostwa, sąd pokoju, sekretariat hipoteczny i kancelaria rejentalna. Okres powojenny spowodował dyskryminację Radzymina. W 1952 roku utracił on prawo siedziby powiatu na rzecz sąsiedniego Wołomina. Status ten utrzymał do końca istnienia powiatów, czyli do 1975 roku.
Oba miasta pozostają lokalnie silnymi ośrodkami położonymi wzdłuż podstawowych ciągów komunikacyjnych: trasy i linii kolejowej Warszawa - Białystok.
Powiat Wołomiński jest mocno zróżnicowany i w tym tkwi jego niezwykły urok. Graniczące z Warszawą miasta Marki, Zielonka, Ząbki, a także Wołomin to silne ośrodki małej przedsiębiorczości i rzemiosła.
Tereny wschodnie to zróżnicowane przyrodniczo piękne miejsca do rekreacji i coraz popularniejszej w powiecie agroturystyki. Wystarczy wspomnieć o, graniczących z Zalewem Zegrzyńskim i rzeką Bug, terenach gmin Radzymin i Dąbrówka. Teren ten to piękne lasy, łąki, rozlewiska pełne dzikich zwierząt i ptactwa.
Zapleczem rekreacyjnym dla Warszawy są też gminy Poświętne, Strachówka czy Jadów – ten ze znanym uzdrowiskiem w Urlach.
Nie brakuje w Powiecie miejsc, które na stałe wpisały się w historię. Wspomniane już początki ,,Cudu nad Wisłą” stanowią jedno z najciekawszych miejsc pamięci. Prócz wspomnianego już Radzymina, gdzie znajduje się Cmentarz Żołnierzy Polskich 1920 roku, na terenie gminy Zielonka, w miejscu najcięższych walk, istnieje zabytkowa kaplica, a na terenie Ossowa pamiątkowy krzyż w miejscu, gdzie poległ bohaterski ksiądz Ignacy Skorupka, a przy Szkole Podstawowej jego pomnik.
Na terenie powiatu znajduje się kilka, z wielu względów, ciekawych miejsc: Warto wspomnieć o niezwykłym barokowym kościele w Kobyłce – majestatycznym w swojej bryle, pięknym w swoim wystroju, bogatym w polichromie i zdobienia. Nie można zapomnieć o znajdującym się w Wołominie ,,Domu nad Łąkami” – rodzinnej posiadłości Zofii Nałkowskiej – znanym salonie literackim przełomu XIX/XX wieku. Ciekawostkami architektonicznymi są: dworek w Chrzęsnem, wołomiński Dom ,,Pod Akacjami” – pochodzący z 1883 roku, w stylu drewnianego baroku syberyjskiego, czy Dom Pomocy Społecznej w Zielonce – zaprojektowany przez Stefana Szyllera, projektanta Gmachu Politechniki i architektonicznej oprawy Mostu Poniatowskiego.