ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)
ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)

Rada Rodziców

Kim jesteśmy ?

RADA RODZICÓW to organ działający na rzecz szkoły i dzieci uczęszczających do tej szkoły. Powołana jest do współdziałania rodziców z dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę i innymi instytucjami w zakresie wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców powołaną i działającą na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i regulaminu rady rodziców.


Zapraszamy