ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)
ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)

Dodatkowe dni wolne od zajęć

WYKAZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ
 


DZIEŃ WOLNY

UZASADNIENIE

30 i 31 października 2017 r. (poniedziałek i wtorek)

§5 ust.2 pkt 3

w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej

18 kwietnia 2018 r.


§5 ust.2 pkt 3

w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej

19 kwietnia 2018 r.

§5 ust.2 pkt 3

w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej

20 kwietnia 2018 r.

§5 ust.2 pkt 3

w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej

2 maja 2018 r.

(środa)

§5 ust.2 pkt 3

w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej

1 czerwca 2018 r.

(piątek)

§5 ust.2 pkt 3

w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej


WYKAZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH DLA ODDZIAŁÓW GIMNAZJALNYCH


DZIEŃ WOLNY

UZASADNIENIE

 

30 i 31 października 2017 r. (poniedziałek i wtorek


§5 ust.2 pkt 3

w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją

pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej

18 kwietnia 2018 r.


§5 ust.2 pkt 1b

w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

b) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

19 kwietnia 2018 r.


§5 ust.2 pkt 1b

w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

b) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

20 kwietnia 2018 r.


§5 ust.2 pkt 1b

w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:

b) egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

2 maja 2018 r.

(środa)

§5 ust.2 pkt 3

w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją

pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej

1 czerwca 2018 r.

(piątek)

§5 ust.2 pkt 3

w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej