ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)
ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)

Dzień Dziecka

DZIEŃ DZIECKA – 01 VI 2017 r.

Pierwszego czerwca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka.

O godz. 8.50 uczniowie poszczególnych klas spotkali się z wychowawcą, by omówić plan dnia. Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej na „żywą lekcję historii”, czyli na pokaz rycerski. Uczniowie mieli okazję przekonać się osobiście, jak skomplikowany był rytuał zakładania i noszenia stroju szlacheckiego, jak ciężko było poruszać się w pełnej zbroi i jakiej wprawy i siły wymagało posługiwanie się bronią krótką i na długim drzewcu. Dużą uwagę poświęcono omówieniu polskiej husarii. Każdy dowiedział się, jaką moc mają słowa: „Bóg, Honor i Ojczyzna”. Młodzież była bardzo zainteresowana lekcją, wyraziła to na koniec gromkimi brawami.

Naszą szkolną uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego. Młodzi artyści, śpiewając piosenki o tematyce dziecięcej, wprawili nas w dobry humor.

Następnym punktem programu były zabawy sportowo-rekreacyjne. Uczniowie klas zostali zebrani na boisku szkolnym oraz sali sportowej, gdzie brali czynny udział w różnych dyscyplinach sportowych. Uczniowie bardzo chętnie brali udział we wszystkich konkurencjach. Młodsze dzieci spotkały się ze strażakami z OSP Załubice. Chętnie oglądały wóz strażacki i specjalistyczne sprzęty strażaków.

Tego dnia była możliwość zmieniania swojego wyglądu poprzez malowanie twarzy.

Dodatkowymi atrakcjami były: słodkie cukierki od pana dyrektora oraz degustacja naturalnych soków i koktajli owocowych serwowanych przez firmę MILKNET.

Dzień Dziecka można zaliczyć do dni udanych, gdyż uczniowie z uśmiechem na twarzach wracali do domów.

Kinga Popińska