ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)
ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)

Nauczyciele

GRONO PEDAGOGICZNE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Imię i nazwisko

Wykształcenie

Wychowawstwo

Nauczany przedmiot

Edward Biernacki

Dyrektor szkoły

geografia,
zarządzenie oświatą


geografia, przyroda

Bernadetta Stwora

Zastępca dyrektora

zarządzanie oświatą, prawo, psychologia,
pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
nauki o rodzinie


psycholog, wychowanie do życia w rodzinie

Katarzyna Brzozowska

pedagogika, sztuka


muzyka, plastyka,

zaj. artystyczne,

zaj. techniczne, chór

Anna Burza

pedagogika,
wychowanie fizyczne

VII b

pedagog szkolny


Lucyna Całka

edukacja wczesnoszkolna z językiem angielski

I b

edukacja wczesnoszkolna, j.angielski

Anna Jańczyk

teologia


religia

Katarzyna Jernaś

edukacja wczesnoszkolna

III a

edukacja wczesnoszkolna

Anna Jarzębowska

edukacja elementarna (wczesnoszkolna i przedszkolna) z terapią pedagogiczną, język polski

II a

edukacja wczesnoszkolna

zajęcia rewalidacyjne

Anna Jóźwik

filologia polska

II a gim.

język polski, etyka

Magdalena Kaczor

matematyka

VI

matematyka

Robert Kolasza

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa


wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Małgorzata Kostrzębska

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, kształcenie zintegrowane, edukacja wieku dziecięcego

OP c

oddział przedszkolny

Agnieszka Kowalczyk

Język angielski

VII a

języka angielski

Agnieszka Łukasiewicz

pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, oligofrenopedagogika


nauczyciel wspomagający

Celina Porzezińska - Momot

język niemiecki, biologia, chemiajęzyk niemiecki, chemia

Joanna Radomska

matematyka, informatyka

         III gim.

matematyka

Janusz Nożykowski

informatyka,fizyka


fizyka, informatyka,

Magdalena Olejnik

edukacja wczesnoszkolna; technika i technologia informacyjna, pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, pedagog szkolny, zarządzanie oświatą

II b

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

Tomasz Pałaszewski

historia, wiedza o społeczeństwie


historia, wiedza o społeczeństwie

Katarzyna Pasik

edukacja przedszkolna

OP a

oddział przedszkolny

Paulina Tarach

wychowanie fizyczne

IV b

wychowanie fizyczne

Faber Karolina
pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

świetlica
Monika Chudzik
biologia, przyroda, chemia, geografia
IV a
przyroda, biologia, geografia

Kinga Popińska

język polski

V

język polski

Hanna Rasińska

nauczanie początkowe, logopedia

I a

edukacja wczesnoszkolna

Henryka Retka

bibliotekoznawstwo, pedagogika wczesnoszkolna i  artystyczna - plastyka, biologiabiblioteka

Monika Sokołowska

logopedia


logopedia

Bartłomiej Tomczyk
język francuski

język francuski

Marta Rybak

teologia, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna


religia

Małgorzata Szewczyk

edukacja wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna

OP b

oddział przedszkolny

Beata Skóra

pedagogika wczesnoszkolna z terapia pedagogiczną

III b

edukacja wczesnoszkolna, świetlica

Agnieszka Wrona

filologia angielska,
technika, zajęcia techniczne, pedagogika rewalidacyjna

II b gim.

język angielski,

zaj. techniczne

Danuta Sakowicz

pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
 pedagog szkolny,
oligofrenopedagogika, pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną


nauczyciel wspomagający
w klasie VI