ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)
ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)

Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018 w Gminie Radzymin

Burmistrz Radzymina informuje o kryteriach, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, a także liczbie punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin w roku szkolnym 2017/2018 oraz terminach postępowania rekrutacyjnego.

KRYTERIA REKRUTACJI OKREŚLAJĄ:

1) do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Uchwała Nr 388/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Radzymin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

2) do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin: Uchwała Nr 387/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radzymin, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Dzieci ur. w 2010 r. zamieszkałe w obwodzie szkół przyjmowane są do klas pierwszych z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców, natomiast dzieci ur. w 2011 r. na podstawie wniosku rodziców.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej z art. 133 ust. 2  Prawo oświatowe, mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

HARMONOGRAM ORAZ SZCZEGÓŁOWE TERMINY I CZYNNOŚCI W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM OKREŚLAJĄ:

1) do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: Zarządzenie Nr 0050.27.2017  Burmistrza Radzymina z dnia 27 marca 2017 r.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

2) do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Radzymin na rok szkolny 2017/2018: Zarządzenie Nr 0050.28.2017  Burmistrza Radzymina z dnia 27 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje dla rodziców można także znaleźć na poniższych stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Radzymin:

INFORMACJA DLA RODZICÓW NT. REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 [LINK DO ARTYKUŁU]

INFORMACJA DLA RODZICÓW NT. REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

oraz na stronach internetowych, tablicach ogłoszeń przedszkoli i szkół, w których będzie prowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

Halina Kondratczyk