ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)
ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)

Certyfikaty

Akademia Bezpiecznego Puchatka

 

 

 

certyfikat
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bezpieczna szkoła

Odpis:
Protokół z przeglądu szkoły/placówki w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży i sprawowania nad nimi prawidłowej opieki.

Data przeglądu : 07.03.2007r.
 
Cel przeglądu: Uzyskanie informacji o stanie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły/placówki i podjętych działaniach.

Ogólna, opisowa ocena stanu bezpieczeństwa w szkole/placówce na podstawie rozmowy z pracownikami szkoły, przedstawicielami rady rodziców, uczniami. Wskazanie kategorii zjawisk i zachowań będących w szkole największym zagrożeniem bezpieczeństwa: Szkoła bezpieczna.

Wnioski wynikające z rozmowy z uczniami. Informacja o sposobie doboru grupy: Samorząd uczniowski
: Szkoła bezpieczna.
 
Wnioski z rozmowy z rodzicami: Szkoła bezpieczna.
 
Podsumowanie (wnioski, rekomendacje, komentarze Zespołu): Szkoła bezpieczna.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------