ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)
ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)

Obiady


INFORMACJA DOTYCZĄCA OBIADÓW
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016


Warunkiem korzystania z obiadów refundowanych przez OPS jest złożenie wniosku. W tym celu należy skontaktować się z oddziałem OPS, dostarczając aktualne zaświadczenia o wszystkich źródłach dochodów rodziny.


Wczesne dostarczenie niezbędnych dokumentów spowoduje szybsze przyznanie dziecku obiadów.

Osoby zainteresowane wykupieniem obiadów, proszone są o zgłoszenie dzieci w świetlicy szkolnej.

Do korzystania z posiłków w stołówce  uprawnieni są:

 1. uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie
 2. uczniowie korzystający z różnych form dofinansowania (OPS)
 3. pracownicy zatrudnieni w szkole po dokonaniu wcześniejszej wpłaty
 • Obiady w roku szkolnym 2015/2016 wydawane są od poniedziałku do piątku
 • Obiady są jednodaniowe (II danie)
 • Opłatę za obiady należy uiszczać z góry do 10 dnia każdego miesiąca
 • Absencję dziecka należy zgłosić do godziny 8:00 w pierwszym dniu nieobecności, osobiście w sekretariacie, świetlicy lub telefonicznie pod nr telefonu szkoły 22 761 71 22 (wew. 11 lub 16)
 • Obowiązek zgłaszania nieobecności dotyczy także dzieci korzystających z obiadów refundowanych przez OPS
 • W przypadku niezgłoszenia absencji lub  samowolnego niezgłoszenia się dziecka na obiad koszt obiadu nie będzie zwracany
 • Obiady wydawane są w godz. 10.25 - 10.45
 • Podczas oczekiwania przed na obiad oraz w trakcie spożywania posiłku uczniowie zachowują się kulturalnie i cicho
 • Na terenie sali obowiązuje zakaz biegania
 • Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów