ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)
ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)

ŚwietlicaŚwietlica szkolna czynna jest 
codziennie w godzinach 6.30 - 18.30


Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w świetlicy bądź u wychowawcy dziecka prawidłowo oraz kompletnie wypełnionej karty w wyznaczonym przez szkołę terminie tj. do 7 września.

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed i po lekcjach w bezpiecznym, miłym otoczeniu oraz stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłków i odrobienia zadań domowych.

W świetlicy prowadzone są zajęcia:
* plastyczne
* ruchowe
* muzyczne
* czytelnicze
* pomoc w odrabianiu prac domowych


Zajęcia prowadzone są wg rocznego planu pracy realizowanego w formie tematów tygodniowych dotyczących życia szkoły, wydarzeń kulturalnych i historycznych, zmian zachodzących w przyrodzie w ciągu roku, dni uroczystych i świątecznych. Wychowankowie mogą brać udział w licznych świetlicowych konkursach, zawodach i imprezach.