ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)
ZS-Załubice
ZS-Załubice (wiecej)

Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie roku szkolnego – 4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna – od 23 do 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe – od 15 do 28 stycznia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – od 29 marca do 3 kwietnia 2018 r.

Egzamin gimnazjalny dla kl. III :
część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r.
część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018 r.
język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r.

Przekazanie zaświadczeń z egzaminu – czerwiec 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie od 23 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

W dniach egzaminu gimnazjalnego w klasie III – w gimnazjum nie będzie zajęć edukacyjnych.